top of page

Akční nabídka platí do 30. 9. nebo do odvolání.

Akční nabídku mohou využít výhradně noví klienti, kteří prozatím nemají uzavřenou smlouvu na využití tarifu s naší společností a neměli ji uzavřenou předcházející tři měsíce od vyhlášení této akční nabídky (akční nabídka vyhlášena 21. 8. 2023).

Sjednaná cena tarifu není touto akční nabídkou dotčena.

Sjednáním tarifu s touto akční nabídkou nevznikají klientovi žádné závazky nad rámec standardní výpovědní lhůty 1 měsíc.

Maximální možný počet tarifů s touto akční nabídkou sjednaných v rámci jedné smlouvy vedené na fyzickou osobu jsou 3 tarify.

Měsíc zdarma se vztahuje výhradně na základní cenu sjednaného tarifu ze základní tarifní nabídky. Pokud klient využívá služby nad rámec svého sjednaného tarifu, služby třetích stran, jako například MMS, volání do zahraničí, placené linky a platbu služeb s pomocí SMS (např. parkování a podobně), Premium SMS apod., za tyto služby bude účtována cena dle ceníku resp. ceny dané služby třetí strany a akční nabídka se na tyto platby nevztahuje. Budou klientovi účtovány za měsíc říjen standardním způsobem.

Tarif zdarma je poskytován: Celý říjen 2023. Od 1 listopadu přechází platba tarifu do standardního režimu dle sjednané smlouvy. Rovněž tak je klient povinen uhradit poměrnou část za měsíc srpen resp. září, od data sjednání smlouvy do 1. října 2023. Pakliže dojde k vypovězení služby nenáleží klientovi finanční náhrada nebo jiný typ kompenzace za dobu uplynulou během měsíce zdarma.

Nabídka neplatí pro tarify sjednané mimo základní tarifní nabídku.

Vyhrazujeme si právo akční nabídku pozměnit, upravit nebo zrušit ze závažných důvodů, zejména, ovšem nejen, pokud by nám hrozila škoda v důsledku změny okolností, které jsme nemohli v době vyhlášení akční nabídky předvídat.

Je vám něco nejasného? Zavolejte nám na naší zákaznickou linku a vše vám rádi vysvětlíme!

bottom of page