top of page

Akční nabídka platí od 24. 5. 2023 do odvolání.

Akční nabídku mohou využít výhradně noví klienti, kteří prozatím nemají uzavřenou smlouvu na využití tarifu s naší společností a neměli ji uzavřenou předcházející tři měsíce od vyhlášení této akční nabídky.

Sjednaná cena tarifu není touto akční nabídkou dotčena.

Sjednáním tarifu s touto akční nabídkou nevznikají klientovi žádné závazky nad rámec standardní výpovědní lhůty 1 měsíc.

Maximální možný počet tarifů s touto akční nabídkou sjednaných v rámci jedné smlouvy vedené na fyzickou osobu jsou 4 tarify.

Neomezená data u tarifů jsou poskytována na dobu letních prázdnin: červenec a srpen 2023. Od 1. září 2023 přechází sjednaný tarif ke svým standardním podmínkám, přičemž je zachována jeho sjednaná cena a jsou zachovány všechny parametry tarifu (neomezené SMS i neomezená volání, pouze se sníží poskytovaný objem dat na standardní objem příslušného tarifu. Například pro tarif Lysá hora bude od září každý měsíc k dispozici 10GB dat, v červenci a srpnu 2023 neomezené množství dat.

Nabídka neplatí pro tarify Velký a Malý Javorník ("minutové tarify") a tarif Tanečnice (standardně obsahuje neomezená data).

Vyhrazujeme si právo akční nabídku pozměnit, upravit nebo zrušit ze závažných důvodů, zejména, ovšem nejen, pokud by nám hrozila škoda v důsledku změny okolností, které jsme nemohli v době vyhlášení akční nabídky předvídat.

bottom of page