top of page

Akční nabídka zvýhodněného datového tarifu "Zabalte si na prázdniny neomezená data ke všem tarifům"

 

Akční nabídka platí od 1.6 2024 do 30.8 nebo do odvolání.  
 

Hrajeme fér: Z této akční nabídky pro vás neplynou žádné závazky. Nabídka platí pro červenec a srpen 2024 a pro nové klienty. Neplatí pro tarify Velký a Malý Javorník. 

Jak akční nabídka funguje: Sjednejte si některý z našich tarifů z naší nabídky (s vyjimkou tarifů Malý a Velký Javorník) a na prázdniny (červen, červenec, srpen) máte pro každý z tarifů neomezená data. Od září bude mít vámi sjednaný tarif standardní datový limit, dle typu tarifů, který si vyberete.

Příklad:

Sjednáte tarif Lysá hora. Během června, července a srpna máte neomezená data. Od září máte 10 GB dat. Cena zůstává po celou dobu stejná.

Akční nabídku mohou využít jen noví klienti, kteří prozatím nemají s naší společnosti sjednanou žádnou smlouvu a neměli jí sjednanou předchozí 3 měsíce zpět od data uzavření nové smlouvy s touto akční nabídkou.

Akční, zvýhodněná nabídka platí od chvíle sjednání výhradně do 30.8.2024. Po tomto datu přechází cena tarifu na standardní úroveň, dle našeho ceníku

Výpovědní lhůta i s touto akční nabídkou je zcela standardní a to 1 měsíc. Z akční nabídky nevyplývají žádné jiné závazky. Během trvání akční nabídky tak můžete svobodně odejít například k jinému "operátorovi". 

Zvýhodněný akční tarif je datový tarif postavený na technologii LTE s neomezenými daty a neomezenými hlasovými službami a SMS.

Maximální možný počet tarifů s touto akční nabídkou sjednaných v rámci jedné smlouvy vedené na fyzickou osobu jsou 3 tarify.

Nabídka neplatí pro tarify sjednané mimo základní tarifní nabídku.

Vyhrazujeme si právo akční nabídku pozměnit, upravit nebo zrušit ze závažných důvodů, zejména, ovšem nejen, pokud by nám hrozila škoda v důsledku změny okolností, které jsme nemohli v době vyhlášení akční nabídky předvídat.

Je vám něco nejasného? Zavolejte nám na naší zákaznickou linku a vše vám rádi vysvětlíme!

bottom of page